ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

วันที่ 5 พ.ย. 2019
552 Views

ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น” โดยเรียนเชิญวิทยากรจาก HR Japan ประจำประเทศไทยมาบรรยายและให้คำแนะนำการเตรียมตัวเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง ร.2209 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์