ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การหารือเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 9 ต.ค. 2019
736 Views

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Erik Nagel,Head of Institute of Management and Regional Economics (IBR) และ Professor Dr.Claus Schreier จาก Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU) ที่วิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคาร กสท. โทรคมนาคม (ไปรษณีย์กลาง) กรุงเทพฯ ในโอกาสที่นำนักศึกษาจาก HSLU มาศึกษา Joint-study weeks ในหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) และประชุมหารือเพื่อพัฒนาการดำเนินการหลักสูตรและขยายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์