ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาดูงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

วันที่ 9 ต.ค. 2019
673 Views
6 รูปภาพ · Updated ประมาณหนึ่งวันที่แล้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ Institute of Management and Regional Economics (IBR) Lucerne University of Applied Sciences and Arts ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรชาวไทยและชาวสวิสเดินทางศึกษาดูงานที่ ล้ง 1991 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล และดร.สันติภาพ คำสะอาด ในการนี้นักศึกษาได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปะและฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยเน้นการนำศิลปะและสถาปัตยกรรมมาสร้างมูลค่าเชิงธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้คณะนักศึกษายังได้ชมและศึกษาวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์