ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

วันที่ 9 ต.ค. 2019
714 Views

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ Start-up ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 22 - 27 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พณฯ ท่าน ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชฑูต พณฯท่าน สุวพงศ์ ศิริสรณ์ อัครราชฑูต และข้าราชการประจำสถานฑูตไทย ณ กรุงเบอร์ลินที่ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความอบอุ่น

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์