ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 9 ต.ค. 2019
726 Views

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทฤษฎีการจัดการ โดยการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญแห่ง Imperial College London สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 21 - 28 กันยายน 2562 ณ สหราชอาณาจักร

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์