ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

Silpa Bhirasri Day" 127 ปี

วันที่ 9 ต.ค. 2019
445 Views

พณฯท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงานวันศิลป์พีระศรี "Silpa Bhirasri Day" 127 ปี โดยมีนายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมรำลึกและวางช่อดอกไม้ เพื่อเป็นการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ (ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ) รับประกาศนียบัตรที่คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้สนับสนุนการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์