ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการการเสริมสร้างทักษะและการเป็นผู้จัดงานและสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน

วันที่ 6 ส.ค. 2019
833 Views

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับนักศึกษาสาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ชั้นปีที่3-4 มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างทักษะและการเป็นผู้จัดงานและสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน" อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ The Venue of the Future พร้อมทั้งการร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์