ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ HNU International Youth Camp Fall 2019

วันที่ 6 ส.ค. 2019
462 Views

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ HNU International Youth Camp Fall 2019 ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารบริหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์