ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 ก.ค. 2019
161 Views
14 รูปภาพ · Updated 4 วันที่แล้ว

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ได้ประชุมเรื่องการทำกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ของแต่ละฝ่าย เพื่อรับทราบกฎระเบียบในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างสร้างสรรค์และถูกหลักธรรมเนียมปฎิบัติ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะกำกับดูแลทุกวัน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์