ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

วันที่ 15 ก.ค. 2019
189 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์