ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1

วันที่ 15 ก.ค. 2019
152 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ Sejong University, Ming Chuan University, National kaohsiung University of Hospitality and Tourism College of Sports and Recreation National Taiwan Normal University, Guangxi Arts University, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City University of Culture and University, Brunei Darussalam SCHOOL of Business and Economics ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ "DIGITAL DISRUPTION ERA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR BUSINESS MANAGEMENT” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Paul G Patterson (Ph.D.) The School of Marketing, University of New South Wales, Business School และRussel Kingshott (Ph.D.) Senior Lecturer, School of Marketing Curtin University เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์