ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การเข้าหารือของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

วันที่ 15 ก.ค. 2019
105 Views

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าหารือพบปะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการเตรียมความพร้อมต่างๆของคณะฯให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์