ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 มิ.ย. 2019
486 Views

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองอธิการเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานและสร้างประสบการณ์การนำเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างถูกต้อง

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์