ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 6 มิ.ย. 2019
349 Views

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศฺิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกทักษะการพูดและปฏิภาณไหวพริบการตอบคำถามทางภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์