ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 17

วันที่ 25 เม.ย. 2019
712 Views

งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โครงการอุทยานใต้ทะล จุฬาภรณ์ 36 จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อให้เยาวชนได้มีจิตสำนึก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ จังหวัดพังงา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์