ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การสอบสัมภาษณ์โควตา 28 จังหวัด

วันที่ 25 เม.ย. 2019
1,210 Views

วันที่ 19 เมษายน 2562 งานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยโควตา 28 จังหวัด (SU –TCAS รอบที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์