ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 25 เม.ย. 2019
528 Views

เมือวันที่ 23 เมษายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ Universiti of Brunei Darussalam จำนวน 15 คน และผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยน Ming Chuan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 2 คน ในการเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และประสบการณ์การเรียนการสอน ณ ภัตตาคารเวอริเดียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์