ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต รุ่นที่ 14

วันที่ 22 ก.พ. 2019
354 Views

งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต รุ่นที่ 14 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3-4 ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต รุ่งโรจน์ชัยพร ผู้ช่วยผู้บริหารสำนักรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนางสาวชญาณิศ กิจคุณธรรม นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์