ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ International Students Camp 2019

วันที่ 24 ม.ค. 2019
411 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ International Students Camp 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2562 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน (MOU) โดยมีสถาบันเข้าร่วมดังนี้ 1. Ho Chi Minh City University of Culture (HCMC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2.  Chungnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารบริหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์