ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

MSSU International Students

วันที่ 23 ม.ค. 2019
946 Views

วันที่ 7 มกราคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ MSSU International Students ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบไปด้วย Hainan normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน และUniversiti of Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารบริหารชั้น 2 มหาวอทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์