ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

18

ก.ค.

วันสุดท้ายที่ผู้สอนรายงานผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์(I)ให้กองบริหารงานวิชาการ

18 ก.ค. 2565 - 18 ก.ค. 2565
วันที่ 7 มี.ค. 2022
159 Views

วันสุดท้ายที่ผู้สอนรายงานผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์(I)ให้กองบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์