ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

4

ก.ค.

วันสุดท้ายของการแก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์(I) ของนักศึกษา

4 ก.ค. 2565 - 4 ก.ค. 2565
วันที่ 7 มี.ค. 2022
149 Views

วันสุดท้ายของการแก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์(I) ของนักศึกษา

(แก้ I ภาคปลายและภาคการศึกษาพิเสษฤดูร้อนปีการศึกษา 2564)

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์