ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

20

มิ.ย.

ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน web ที่ reg.su.ac.th

20 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565
วันที่ 7 มี.ค. 2022
1,025 Views

ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน web ที่ https://reg.su.ac.th หรือ ผ่าน Application
พร้อมชำระเงินตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือมากกว่า

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์