ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

20

มิ.ย.

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา/การโอนสังกัดคณะและการขอกลับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาต่างสาขา

20 มิ.ย. 2565 - 20 มิ.ย. 2565
วันที่ 7 มี.ค. 2022
303 Views

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา/การโอนสังกัดคณะและการขอกลับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาต่างสาขา

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์