ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

3

ม.ค.

วันสุดท้ายของการลบข้อมูลลงทะเบียนรายวิชาเรียนทั้งหมด(สำหรับที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด)

3 ม.ค. 2563 - 3 ม.ค. 3106
วันที่ 27 พ.ย. 2019
414 Views

วันสุดท้ายของการลบข้อมูลลงทะเบียนรายวิชาเรียนทั้งหมด(สำหรับที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด)(นักศึกษาชั้นปีที่ 7 หรือมากกว่า)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์