ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

30

มี.ค.

ส่งรายงานผลการศึกษาที่ฝ่ายวิชาการ (ส่งในระบบ Cloud) (ฝ่ายวิชาการรวบรวมให้สาขาวิชาตามรายวิชาที่เปิดสอน)

30 มี.ค. 2563 - 20 เม.ย. 2563
วันที่ 12 พ.ย. 2019
147 Views

ส่งรายงานผลการศึกษาที่ฝ่ายวิชาการ (ส่งในระบบ Cloud) (ฝ่ายวิชาการรวบรวมให้สาขาวิชาตามรายวิชาที่เปิดสอน)

 

-วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 63  (รายวิชาฝึกงานปี 4)

-วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 63   (รายวิชาชั้นปี 4)

-วันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 63  (รายวิชาชั้นปีอื่นๆ)

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์