ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

3

ก.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562

3 ก.ค. 2562 - 4 ก.ค. 2562
วันที่ 22 พ.ค. 2019
406 Views

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 

- รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย
- รับการปฐมนิเทศจากคณะและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์