ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

8

ก.ค.

ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่าน Web ที่ http://reg.su.ac.th

8 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562
วันที่ 22 พ.ค. 2019
4,704 Views

ลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง ผ่าน Web ที่ http://reg.su.ac.th

- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือ มากกว่า 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนวิชา เรียนผ่าน Web ที่ http://reg.su.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ ธนาคาร ** สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2562)

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์