ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

31

พ.ค.

วันสุดท้ายลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งหมด สำหรับผู้ไม่ชำระเงินตามกำหนดนักศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมากกว่า

31 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
วันที่ 22 พ.ค. 2019
97 Views

วันสุดท้ายลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งหมด สำหรับผู้ไม่ชำระเงินตามกำหนดนักศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมากกว่า

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์