ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

8

มี.ค.

วันสุดท้ายของการลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งหมด สำหรับผู้ที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด

8 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562
วันที่ 28 ม.ค. 2019
139 Views

วันสุดท้ายของการลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งหมด
สำหรับผู้ที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์