ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

8

ก.พ.

วันสุดท้ายลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งหมด สำหรับผู้ไม่ชำระเงินตามกำหนด นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมากกว่า

8 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562
วันที่ 25 ม.ค. 2019
292 Views

วันสุดท้ายลบข้อมูลลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งหมด สำหรับผู้ไม่ชำระเงินตามกำหนด นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมากกว่า

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์