ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม The Cream of the Corp ทีม ชานมไข่มุก และทีม Satou

วันที่ 18 ส.ค. 2018
199 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม The Cream of the Corp ทีม ชานมไข่มุก และทีม Satou

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง

โครงการประกวดแผนการตลาด JMAT AWARD ครั้งที่ 28

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์