ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

การแข่งขันนำเสนอวิสัยทัศน์ งานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาประเทศไทย” ภายใต้งานครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 31 ก.ค. 2019
396 Views

การแข่งขันนำเสนอวิสัยทัศน์ งานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาประเทศไทย” 
ภายใต้งานครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์