ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาการผสมเครื่องดื่ม The 2nd National Hotel Service Skills Competitionมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจ หัวหิน

วันที่ 31 ก.ค. 2019
241 Views

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาการผสมเครื่องดื่ม The 2nd National Hotel Service Skills Competitionมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจ หัวหิน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์