นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

เครื่องแบบนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หญิง)

229 Views

 

1. เสื้อนักศึกษาแขนเสื้อพับสามเหลี่ยม ไม่ตีเกร็ด ไม่มีสาบหลัง

2. กระโปรง พลีต สีดำ(ยาวคลุมเข่า)

3. ถุงเท่าสีขาวไม่มีลวดลาย

4. รองเท้าผ้าใบสีขาว นันยาง

5. สายขัด หัวเข็มขัด กระดุม เข็มกลัด (ใช้ของคณะวิทยาการจัดการ หาซื้อได้จากคณะวิทยาการจัดการ)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University