นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

159 Views

 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (SU- TCAS)
 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน จำนวนที่รับเข้าศึกษา 110 คน
โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน  คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.admissions.su.ac.th

รอบที่ 2 โควตาใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา จำนวนที่รับเข้าศึกษา 210 คน

โครงการโควตา 28 จังหวัด คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 12 มีนาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.admissions.su.ac.th
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  โควตา 28 จังหวัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิกรายละเอียด

รอบที่ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา จำนวนที่รับเข้าศึกษา 215 คน

โครงการเด็กดี อยากเรียน คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ถึง 29 เมษายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mytcas.com

รอบที่ 4 การรับสมัครดัวย ระบบกลาง Admissions ใช้ คะแนน O-NET ,GAT/Pat จำนวนที่รับเข้าศึกษา 500 คน
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 ถึง 19 พฤษภาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mytcas.com

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระใช้ คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2560 หรือ ปีการศึกษา 2561 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 65 คน
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2562สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mytcas.com

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University