ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนสนับสนุนสอบ TOEIC ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 เม.ย. 2019
129 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนสนับสนุนสอบ TOEIC ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์สมัครสอบด้วยวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง  (700 บาท)

สามารถติดต่อได้ที่ห้อง ร.1204 ในวันที่ 22 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University