ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ช่วงเวลาการยื่นคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2

วันที่ 10 เม.ย. 2019
42 Views

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 สามารถยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เพื่อสำเร็จการศึกษา

สามารถ  ส่งเอกสารและหลักฐานได้ที่ พี่อ้อ (อำภา  แก้วมณี) และ พี่เจี๊ยบ (หทัย  อู่เงิน)  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562  ณ สำนักงานคณะฯ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University