ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบัมล์ภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

International Students Camp 2019

วันที่ 29 ม.ค. 2019
240 Views

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติในโครงการ International Students Camp 2019 โดย 1.Ho Chi Minh City University of Culture (HCMC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2. Chungnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้การทำเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน และสถานที่ท่องเที่ยวสวนผึ้งไฮแลนด์ และThe Resort Water Park อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี อาจารย์ฤทธิศักดิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง และนายเฉลิมพล พุ่มพวง เป็นผู้ดูแลในครั้งนี้

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University